Почерпи ме Бира

Buy me a Beer

http://wordpress.org/plugins/m-retina-gravatars/

Съвсем простичък plugin, който се грижи при зареждане на avatar-и през системата Gravatar, която WordPress използва по подразбиране, да се показват картинки с по-добро качество, така че те да изглеждат добре и на HiDPI (още наричани retina) дисплеи.

This is a simple plugin that makes sure when a Gravatar avatar is loaded it has a higher quality, so it looks good on HiDPI (a.k.a. retina) displays.