Почерпи ме Бира

Buy me a Beer

http://magadanski.com/mSimpleNav/

Това е съвсем простичко web приложение, което ви позволява да търсите по адрес или директно по GPS координати. След това стрелката сочи в посока на мястото, което сте потърсили а разстоянието до там се изписва под компаса.

Приложението работи и offline, но тъй като търсенето по адрес използва Google Maps, то без интернет връзка можете да търсите само по GPS координати.

This is a simple web application that allows you to search by address or GPS coordinates. After you click on the search button the arrow will point to the location that was found and you’ll see a label with the distance to that place.

The application also works if you’re offline. Since, however, Google Maps services are used for searching by address, when offline you need to enter the GPS coordinates of your destination directly.